Kaas van TEBBEN is kwaliteitskaas

Het kwaliteitsmanagementsysteem

In samenwerking met een extern kwaliteitsbureau heeft TEBBEN een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en geïmplementeerd. Jaarlijks laten wij ons certificeren door een vooraanstaand certificeringsbureau (ISACert). TEBBEN is dan ook al jaren IFS Higher Level gecertificeerd. Behalve IFS hebben wij ook een biocertificaat voor biologische producten (het SKAL-certificaat).

Kwaliteit gewaarborgd

TEBBEN werkt alleen met grondstoffen van excellente kwaliteit en deze kopen wij rechtstreeks in bij de producent. Om te mogen leveren toetsen wij iedere aspirant-leverancier nauwkeurig. Bij de binnenkomst van de producten en grondstoffen wordt streng gecontroleerd.

Uiteraard voeren wij ook zelf microbiologische en fysische onderzoeken uit op:
• Inkoop
• Productie
• Opslag
• Uitlevering

Het kwaliteitssysteem van TEBBEN loopt als een rode draad door de hele organisatie. Dit uit zich in de volgende zaken:
• Iedere medewerker heeft een cursus hygiëne gevolgd.
• Er worden jaarlijks opfriscursussen gevolgd.
• Elke medewerker heeft toegang tot het kwaliteitshandboek en kan dit inzien.
• Het lage personeelsverloop waarborgt de aanwezige productkennis en ervaring.

Alle werknemers bij TEBBEN zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kaasproducten. Bij de binnenkomst van de producten en grondstoffen controleren wij bijvoorbeeld de temperatuur en verpakking. Aan het eind van het proces controleert de inpakafdeling elke verpakking onder andere visueel en met een metaaldetector. Onze kwaliteit wordt ook door externe laboratoria getoetst. COKZ en Alcontrol doen laboratoriumtests op monsters van alle producten.

Certificeringen

Kijk op de pagina certificering voor meer informatie over de geldigheid van onze certificaten.

Top